EPS 80 GRAFIT 031

#

• izolacja cieplna podłóg na gruncie w budownictwie mieszkalnym, użyteczności publicznej i przemysłowej przy małych obciążeniach
• izolacja cieplna stropodachów pełnych
• izolacja cieplna stropów wewnętrznych i zewnętrznych
• izolacja cieplna balkonów i tarasów
• izolacja cieplna podłóg w systemie ogrzewania podłogowego
• izolacja cieplna podłóg i dachów o obciążeniach użytkowych do 1,8t/m2

EPS-EN 13163-T1-L2-W2-Sb5-P10-BS125-CS(10)80-DS(N)2-DS(70,-)1-TR100

EPS S GRAFIT 031

#

• zewnętrzna izolacja cieplna wykonana metodą lekką-mokrą (BSO)
• zewnętrzna izolacja cieplna wykonana metodą lekką-suchą
• izolacja cieplna w konstrukcjach wewnętrznych ścianek działowych
• zewnętrzna pozioma izolacja cieplna:
– stropów od spodu z okładziną;
– podłóg między legarami;
– lekkich stropów szkieletowych z okładziną;
– pomiędzy krokwiami;
– stropodachów wentylowanych.

EPS-EN 13163-T1-L2-W2-Sb5-P10-BS125-DS(N)2-DS(70,-)1-TR100

EPS S GRAFIT 033

#

• izolacja cieplna ścian z elementami z okładziną i wentylowaną szczeliną powietrzną
• izolacja cieplna ścian w Bezspoinowych Systemach Ociepleń
• izolacja cieplna wieńców wykonana jako szalunek tracony pod tynku
• izolacja cieplna nadproży i ościeży
• izolacja cieplna stropów od spodu w Bezspoinowych Systemach Ociepleń
• izolacja cieplna i deskowanie tracone stropów żelbetowych

EPS-EN 13163-T1-L2-W2-Sb5-P10-BS115-DS(N)2-DS(70,-)1-TR100

EPS 100-030 GRAFIT DACH-PODŁOGA

#

• izolacja cieplna poniżej poziomu gruntu, konieczne jest zastosowanie izolacji przeciwwodnej
• izolacja cieplna podłóg pod pokładem z prefabrykowanych płyt
• cieplna podłóg pod pokładem posadzkowym
• cieplna podłóg na gruncie z podkładem posadzkowym
• cieplna stropodachów
• cieplna o obciążeniu użytkowym 3,0 t/m 2

EPS-EN 13163-T2-L2-W2-Sb5-P10-BS150-CS(10)100-DS(N)5-DS.(70,-)2

EPS 150-035 PARKING

#

• Izolacja cieplna poniżej poziomu gruntu, konieczne jest zastosowanie izolacji przeciwwodnej
• Izolacja cieplna podłóg pod pokładem z prefabrykowanych płyt
• Izolacja cieplna podłóg pod pokładem posadzkowym
• Izolacja cieplna podłóg na gruncie z podkładem posadzkowym
• Izolacja cieplna stropodachów
• Izolacja cieplna o obciążeniu użytkowym 4,5t/m2

EPS-EN 13163-T2-L2-W2-Sb5-P10-BS200-CS(10)150-DS(N)5-DS.(70,-)2

EPS 200-035 PARKING

#

• Izolacja cieplna poniżej poziomu gruntu, konieczne jest zastosowanie izolacji przeciwwodnej
• Izolacja cieplna podłóg pod pokładem z prefabrykowanych płyt
• Izolacja cieplna podłóg pod pokładem posadzkowym
• Izolacja cieplna podłóg na gruncie z podkładem posadzkowym
• Izolacja cieplna stropodachów
• Izolacja cieplna o obciążeniu użytkowym 6 t/m2

EPS-EN 13163-T2-L2-W2-Sb5-P10-BS250-CS(10)200-DS(N)5-DS.(70,-)2

EPS S FASADA 044

#

• ocieplanie ścian zewnętrznych w bezspoinowych systemach ociepleń (BSO, ETICS, metoda lekka-mokra) zgodnie z dokumentem odniesienia;
• ocieplenie ścian zewnętrznych w metodzie mokrej-suchej;
• ocieplenie murowanych ścian trójwarstwowych;
• ocieplenie szkieletowych ścian działowych;
• ocieplenie dachów krokwiowych;
• ocieplenie podłóg na legarach;
• ocieplenie stropodachów wentylowanych;
• ocieplenie wieńców, nadproży i innych mostków termicznych;

EPS-EN 13163-T2-L2-W2-Sb5-P10-BS75-DS(N)2-DS(70,-)1-TR80

Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λ=0,044 W/mk. Klasa reakcji na ogień: E

EPS S FASADA 042

#

• ocieplanie ścian zewnętrznych w bezspoinowych systemach ociepleń (BSO, ETICS, metoda lekka-mokra) zgodnie z dokumentem odniesienia;
• ocieplenie ścian zewnętrznych w metodzie mokrej-suchej;
• ocieplenie murowanych ścian trójwarstwowych;
• ocieplenie szkieletowych ścian działowych;
• ocieplenie dachów krokwiowych;
• ocieplenie podłóg na legarach;
• ocieplenie stropodachów wentylowanych;
• ocieplenie wieńców, nadproży i innych mostków termicznych

EPS-EN 13163-T1-L2-W2-Sb5-P10-BS75-DS(N)2-DS(70,-)1-TR100

Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λ=0,042 W/mk. Klasa reakcji na ogień: E

EPS S FASADA 040

#

• ocieplanie ścian zewnętrznych w bezspoinowych systemach ociepleń (BSO, ETICS, metoda lekka-mokra) zgodnie z dokumentem odniesienia;
• ocieplenie ścian zewnętrznych w metodzie mokrej-suchej;
• ocieplenie murowanych ścian trójwarstwowych;
• ocieplenie szkieletowych ścian działowych;
• ocieplenie dachów krokwiowych;
• ocieplenie podłóg na legarach;
• ocieplenie stropodachów wentylowanych;
• ocieplenie wieńców, nadproży i innych mostków termicznych

EPS-EN 13163-T2-L2-W2-Sb5-P10-BS100-CS(10)70–DS(N)2-DS(70,-)1-TR100

Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λ=0,040 W/mk. Klasa reakcji na ogień: E

EPS 70-038 FASADA

#

• ocieplanie ścian zewnętrznych w bezspoinowych systemach ociepleń (BSO, ETICS, metoda lekka-mokra) zgodnie z dokumentem odniesienia;
• ocieplenie ścian zewnętrznych w metodzie mokrej-suchej;
• ocieplenie murowanych ścian trójwarstwowych;
• ocieplenie szkieletowych ścian działowych;
• ocieplenie dachów krokwiowych;
• ocieplenie podłóg na legarach;
• ocieplenie stropodachów wentylowanych;
• ocieplenie wieńców, nadproży i innych mostków termicznych

EPS-EN 13163-T2-L2-W2-Sb5-P10-BS115-CS(10)70–DS(N)2-DS(70,-)1-TR100

Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λ=0,038 W/mk. Klasa reakcji na ogień: E

EPS 040 PODŁOGA

#

• Balkony;
• Podłogi na stropach o sztywnej konstrukcji;
• Podłogi i posadzki na gruncie z izolacja przeciwwilgociową;
• Podłogi w budownictwie mieszkalnym;
• Stropy wewnętrzne między pomieszczeniami ogrzewanymi;
• Do ocieplenia dachów i podłóg o obciążeniach użytkowych do 1,8t/m2

EPS-EN 13163-T2-L2-W2-Sb5-P10-BS125-CS(10)60-DS(N)2-DS(70,-)1-TR100

Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λ=0,040 W/mk. Klasa reakcji na ogień: E

EPS 038 PODŁOGA-DACH

#

• Balkony;
• Stropodachy pełne i wentylowane;
• Podłogi na stropach o sztywnej konstrukcji;
• Podłogi i posadzki na gruncie z izolacja przeciwwilgociową;
• Podłogi w budownictwie mieszkalnym;
• Stropy wewnętrzne między pomieszczeniami ogrzewanymi;
• Do ocieplenia dachów i podłóg o obciążeniach użytkowych do 1,8t/m2

EPS-EN 13163-T2-L2-W2-Sb5-P10-BS125-CS(10)70-DS(N)2-DS(70,-)1-TR100

Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λ=0,038 W/mk. Klasa reakcji na ogień: E

EPS 100-036 DACH - PODŁOGA

#
• izolacja cieplna ścian poniżej poziomu gruntu, z izolacją przeciwwodną;
• izolacja cieplna podłóg pod pokładem z prefabrykowanych płyt;
• izolacja cieplna podłóg pod podkładem posadzkowym;
• izolacja cieplna podłóg na gruncie z podkładem posadzkowym;
• izolacja cieplna stropodachów pełnych bez odstępu;
• izolacja cieplna o obciążeniu użytkowym do 3,0t/m2

EPS-EN 13163-T1-L2-W2-Sb5-P10-BS150-CS(10)100-DS(N)5-DS(70,-)1

Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λ=0,036 W/mk. Klasa reakcji na ogień: E

HYDROTERM EPS P-100

#

• izolacja cieplna ścian poniżej poziomu gruntu;
• izolacja cieplna tarasów;
• podziemne części budynków, np.: chłodnie, myjnie;
• izolacja cieplna posadzek na gruncie normalnie obciążonym;
• izolacja cieplna o obciążeniu użytkowym do 3,0t/m2

EPS-EN 13163-T1-L2-W2-Sb5-P10-BS150-CS(10)100-DS(N)5-DS(70,-)1-WL(T)3-WD(V)3

Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λ=0,035 W/mk. Klasa reakcji na ogień: E